Programowanie daje mi to poczucie, że błąd może wystąpić tylko przy ograniczonych, mierzalnych parametrach systemu.
Nie to co w rzeczywistości.

Apache wyrzucał mi błąd po dodaniu Hooka (hooks) do Kohany. Ale nie wszędzie – tylko przy wywołaniu kontrolera z modułu (katalogu modules).
Hook dokonywał manipulacji na końcowym widoku i prawdopodobnie w jakiś sposób w module nie umiał dostać się do metody w klasie Hooka.

Poniżej logi.

Jeśli macie problem z zawieszaniem się apacha na Kohanie 2.3.4 wyłączcie hooks i przetestujcie czy problem się powtarza.

Event::add(‚ system.display ‚, array(‚Class’, ‚method’));

Error Logs apache:Child process is running
Acquired the start mutex.
Starting 150 worker threads.
Dziennik zdarzeń windows:Nazwa aplikacji powodującej błąd: httpd.exe, wersja: 2.2.21.0
Nazwa modułu powodującego błąd: php5ts.dll, wersja: 5.3.8.0
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x12ec
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: apache\bin\httpd.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: \php\php5ts.dll

Napisz komentarz