PHP Image Compare

Programowanie daje mi to poczucie, że błąd może wystąpić tylko przy ograniczonych, mierzalnych parametrach systemu.
Nie to co w rzeczywistości.

PHP Image Compare

Lekka
klasa PHP do porównywania podobieństwa zdjęć. Znajduje duplikaty zdjęć po mocnej obróbce graficznej. Przydatne do poprawiania jakości np. w serwisach ze zdjęciami oraz pomaga zwalczać spam. Więcej szczegółów oraz demonstracja działania na oficjalnej stronie.


Oficjalna strona klasy